FAKTABLAD

BYGGVARUDEKLARATION

Nedan följer utlåtande för varje produktfamilj från byggvarubedömningen angående tillverkning, produkten, material etc.
Byggvarubedömningen_-_DK-Serien.pdf 258.41 KB
Byggvarubedömningen_-_IN-Serien.pdf 235.80 KB
Byggvarubedömningen_-_K-serien.pdf 282.29 KB
Byggvarubedömningen_-_PA-Serien.pdf 251.18 KB
Byggvarubedömningen_-_PD-serien.pdf 250.50 KB
Byggvarubedömningen_-_PN-serien.pdf 251.53 KB
Byggvarubedömningen_-_RA_VR-Serien.pdf 282.31 KB
Byggvarubedömningen_-_RX-Serien.pdf 250.37 KB
BVD-DK-serien_2017.pdf 251.86 KB
BVD-IN-serien_2017.pdf 252.13 KB