NYHETSARKIV

2015/10/21

Vi på Repus är glada att Sandra Svensson Drobny börjat hos oss. Sandra skall arbeta med sälj, order, logistik samt fakturering. Hon kommer ta över tjänsten efter Nina Pentti som slutar hos oss 6/11. På lite längre sikt kommer Sandra även arbeta med marknadsföring och PR.

2015/09/24

Repus och Reesbes första gemensamma forskningsbidrag kommer att presenteras vid ASHRAEs vinterkonferens i Florida den 23-27 Januari. Konferensbidraget är baserat på en ett års lång fältstudie på en skola i Gälve där Repus dyskanaler har installerats. Studien utvärderar utmaningar och lösningar för bra luftkvalitet och energieffektiv ventilation i svenska skolor.  Forskningsresultatet håller just nu på att valideras i laboratoriet på Högskolan i Gävle.

2014/04/08

Harald Andersson, doktorand vid Högskolan i Gävle, skall för Repus räkning bland annat undersöka hur vi med våra produkter kan minska den fläktenergi som åtgår för att ventilera en skola. Det kommer ge lägre kostnader och mindre utsläpp av CO2.

2014/02/04

Repus har i samarbete med Grontmij Stockholm tagit fram en lösning med rostfria dyskanaler och specialtillverkade takdon till Livgardets nya tvätthallar

2013/07/02

Ny dyskanal, DKQ.
Repus senaste tillskott i produktfamiljen för dyskanaler.

Repus har här hjälpt entreprenören GK-Ventilation och projektledaren Andreas Eriksson. Utmaningen var att få ut 80 l/s på en relativt litet kvartsrund dyskanal för montage i takvinkeln. Det kvartsrunda dysdonet levererades med lösa anslutningar för exakt tillpassning på plats.

2012/09/28

Repus har ny distributör! Vi är glada att Ventam Vertriebs GmbH är vår nya distributör i Österrike.

2012/04/16

REPUS hjälper Källskolan att få en bättre inomhusmiljö.
Vi har på egen bekostnad och initiativ installerat en specialversion av REPUS DKU-kanaler. Dessa kanaler är utformade för att kunna fördela även små luftvolymer samt övertempererad luft så att den kommer ner till elever och lärare. Man har tidigare haft problem med att inblandningen varit för dålig. Personalen säger att det nu känns mycket bättre i lektionssalarna.

2012/04/03

Repus tecknade igår avtal med ADE Systems Inc.
ADE Systems Inc. är ett familjeföretag som representerar flera stora amerikanska tillverkare inom HVAC industrin. De arbetar aktivt med försäljningsingenjörer som hjälper konsulter, arkitekter samt entreprenörer till energieffektiva lösningar med fokus på bra inomhusklimat.
- Det är mycket glädjande att vi funnit en samarbetspartner i denna mycket dynamiska storstad med samma fokus som REPUS säger Mattias Kranz.
ADE Systems Inc. representerar REPUS exklusivt i New York samt New Jersey.