Företagets historia

 


Företaget grundades i Sverige 1976 och har allt sedan starten varit en pionjär då det gäller att skapa högkvalitativa låghastighetsdon och dyskanaler. Tillverkningen var ursprungligen förlagd i Gävle och det första plana lågimpulsdonet presenterades som en världsnyhet på mässan ”Klimat 77” i Malmö 1977. Följande år lanserades den unika REPUS-dysan. Den ingår i samtliga av våra låghastighetsdon och dyskanaler och är mycket välrenommerad världen över.

 

Initialt hade Gavle Verken hand om all försäljning inom Skandinavien, medan REPUS skötte exporten till övriga länder. Sedermera tog Svenska Fläkt över Gavle Verkens uppgifter och därefter blev Stifab representanter inom Skandinavien.

 

Från 1988 har all försäljning och marknadsföring skett i Repus egea regi. Under de gångna 30 åren har vi inom REPUS skaffat oss stor erfarenhet inom vårt område och REPUS är allt sedan starten ett, i alla aspekter, gediget och pålitligt företag. Vidare har vi etablerat mycket goda relationer med ett stort antal konsulter respektive entreprenörer.

 

Utöver vårt omfattande utbud av standardlösningar, har vi även utvecklat metoder för att ta fram kundanpassade lösningar, helt skräddarsydda utifrån behov och önskemål. REPUS kompromissar aldrig när det gäller kvalitet. Inte heller vad gäller att skapa optimal funktion i varje enskild produkt.

repus_history_1_800.jpg
Klicka i bilden för att förstora

Ovan visas foton på de första plana lågimpulsdonen som installerades vid Dynapac 1977. Donen, som var av typ PAC, har funnits med i vårt sortiment tills nu, men har med tiden fortlöpande uppgraderats, både vad gäller teknik och utseende, under de gångna 30 åren.

 

Ursprungligen efterfrågades deplacerande ventilation främst inom industrier där problem med exempelvis svetsrök eller lösningsmedelsångor förekom. Numera används låghastighetsdon inom flera områden, ofta då det finns behov av tillförsel utav stora luftflöden. Flöden som för den sakens skull inte orsakar luftdrag. Exempel på detta är i storkök, laboratorier eller restauranger.

red_devil_1_800.jpg
Klicka i bilden för att förstora
red_devil_2_800.jpg
Klicka i bilden för att förstora

De första dyskanalerna installerades i klädbutiken Red Devil i Stockholm 1979. Efterfrågan på dyskanaler har ökat allt mer under de gångna åren, inte minst hos skolor och kontor.