SPECIAL

HYGIEN OCH LAB

Spec_hyg_ref1_600.jpg

Det finns en mängd lokaler där det krävs speciellt hygieniska konstruktioner, ofta i ett rostfritt utförande. Ett vanligt krav är att donen skall vara enkelt öppningsbara och klara av en regelbunden avspolning. REPUS tillverkar för dessa ändamål specialdon som lämpar sig mycket väl för laboratorier, storkök samt livs- och läkemdelsindustrin.