SPECIAL

KUNDANPASSADE DYSDON

adidas3_800.jpg
REPUS skräddarsyr dysdon enligt önskemål på utseende och utförande. REPUS hjälper gärna till med att ta fram optimala lösningar med hänsyn till luftflöde, lokaldimensioner, ljudkrav etc.


Genom att variera egenskaperna hos kanalerna gällande val av exempelvis dysrader, dysstorlek eller avstånd mellan dysorna, kan vi mycket specifikt möta våra kunders behov. Tack vare REPUS unika dysteknik erhålls jämn luftfördelning längs med hela längden av kanalerna.


Utöver cirkulära dyskanaler erbjuder vi även rektangulära kanaler och specialdesignade dysdon.


ADIDAS OUTLET, HAMMARBY SJÖSTAD

I Adidas outlet i Hammarby Sjöstad har en rektangulär dyskanal (DKL) för tilluft och kyla installerats. Kanalen, som är 25 m lång, är monterad längs med innerväggen. Dyskanalen, som är olackad, smälter väl in i miljön och inkräktar inte på den begränsade takhöjden.
Adidas

EXEMPEL PÅ INSTALLATIONER

Adidas
ESPRESSO HOUSE
IKEA, Kungens Kurva
SEB Card, Stockholm