FAKTABLAD

MILJÖVARUDEKLARATION

Fullständig miljövarudeklaration för REPUS lågimpulsdon och dyskanaler vilket innefattar information om material, emissioner, emballage, transportsätt, drift & underhåll, återvinning och livslängd.
Miljovarudeklaration_(BVD3)_DK-Serien.pdf 120.91 KB
Miljovarudeklaration_(BVD3)_IN-serien.pdf 120.86 KB
Miljovarudeklaration_(BVD3)_K-serien.pdf 190.77 KB
Miljovarudeklaration_(BVD3)_PA-serien.pdf 120.98 KB
Miljovarudeklaration_(BVD3)_PD-serien.pdf 190.81 KB
Miljovarudeklaration_(BVD3)_PN-serien.pdf 190.98 KB
Miljovarudeklaration_(BVD3)_RA_VR-serien.pdf 191.00 KB
Miljovarudeklaration_(BVD3)_RX-serien.pdf 191.48 KB