REFERENSMATERIAL

METOD FÖR RITNINGAR

RuleDesinger_REPUS_INR.jpg

För att kostnadseffektivt och snabbt ta ta fram tillverkningsunderlag på skräddarsydda don har vi utvecklat en metod för detta.

 

Vi tar fram fullständiga tillverikningsunderlag bestånde av tillverkningsritningar och färdiga utbredningar i DXF-format på mycket kort tid. Vi använder en så kallad 3D-konfigurator från RuleDesigner. Repus har ett nära samabete med KonfigDesign för att utveckla denna teknik.