REFERENSMATERIAL

REPUS DYSTEKNIK

PD_fade_front.gif

 

REPUS dysor både riktar och fördelar luftflödet. I REPUS dysor används både det statiska och dynamiska trycket, där totalsumman av dessa är konstant i enlighet med Bernoullis Ekvation. Därav det jämna luftfördelningen.

 

Upp till 25 meter långa dyskanaler har levererats. Dessa dyskanaler ger alltd en jämn luftfördelning, något som uppnås då de låga hastigheterna gör friktionsförslusterna minimala.

 

REPUS dysor används, utöver i våra dyskanaler, i REPUS låghastighetsdon vilket ger fördelar som:

  • Jämn luftfördelning och därigenom en kort närzon
  • Lågt tryckfall
  • Riktbarhet