REFERENSMATERIAL

REPUS DYSTEKNIK

REPUS dysteknik återfinns i alla REPUS deplacerande don samt i REPUS dyskanaler. Genom denna teknik uppnår vi ett flertal stora fördelar.

REPUS DYSTEKNIK

DEPLACERANDE VENTILATION

Undanträngande ventilation, s.k. deplacerande ventilation, är den äldsta ventilationstekniken och kan åstadkommas utan fläktar.

DEPLACERANDE VENTILATION

METOD FÖR RITNINGAR

För att på ett enkelt sätt kunna ta fram tillverkningsunderlag, med avseende på skräddarsydda don, har vi på REPUS utvecklat en metod för detta.
METOD FÖR RITNINGAR

ENERGIBESPARING

Repus dyskanaler har under sommaren installerats på Torpamor förskola i Vällingby. Energin sparas genom att donen kan ge en jämn luftfördelning med så låga tryckfall som 10Pa.
ENERGI