TILLUFTSDON TAK

UTANPÅLIGGANDE DYSKANALER

Brand2_800.jpg

RUNDA DYSKANALER (DKL/DKS)

Repus runda dyskanaler med en unik luftfördelning. Spirostandard med 1- och 2-vägsspridning.
DKL/DKS RUNDA DYSKANALER

HALVRUNDA DYSKANALER (DKU)

Halvrund dyskanal används då man önskar montera kanaler dikt mot vägg eller tak. Vanligt förekommande användningsområden är matsalar respektive klassrum.
DKU HALVRUNDA DYSKANALER

KVARTSRUNDA DYSKANALER (DKQ)

REPUS kvartsrunda dysdon för montage i takvinkel.
DKQ KVARTSRUNDA DYSKANALER

REKTANGULÄRA DYSKANALER (DKR)

Rektangulär dyskanal för integrerat montage i undertak alternativt nedpendlat montage.
DKR REKTANGULÄRA DYSKANALER


BRANDKONSULTEN AB, STOCKHOLM

Nära Vanadisplan i Stockholm är ett marknadsledande konsultföretag inom området brandskydd beläget. Företaget har ett 20-tal anställda.

Kontoret, som ger ett mycket ljust och luftigt intryck, är i huvudsak av "landskapstyp" med öppna ytor och glasväggar. REPUS har levererat dyskanler, en och samma dyskanal försörjer i några fall fler rum.
En fördel med REPUS dyskanaler är att alla delar av rummet erhåller samma klimatförhållanden samt låga lufthastigheter i vistelsezonen, (normalt under 0,15 m/s).
Brandkonsulten AB, Stockholm

© 2017 Repus Ventilation AB
Design by: Webmaster